Lilypie - Personal pictureLilypie Fourth Birthday tickers

آندیا در سه ساعت


آندیای جدی!


آندیای بازیگوشآندیای خوشتیپ


آندیا و بابا فرشید (و عینک بابافرشید!)


آندیا ی خوش خنده!


اندیای کنجکاو


وقتی آندیا هیجان زده می شود!
آندیا بازی رو خیلی دوست داره و همین باعث شده که تازه گیها میل کمتری به غذا نشون بده خصوصاٌ شیر. بعضی وقتها اینقدر خودشو با بازی خسته می کنه که نشسته خوابش می بره یا یکدفعه وسط بازی پلکهایش روهم می افته! دیروز داشتم بهش حریره بادام می دادم که خیلی دوست داره . ازیک طرف دلش می خواست بازی کنه از یک طرف دوست داشت غذا بخوره آخر سر برای اینکه وقتش تلف نشه ظرف غذا رو از دست من گرفت سرکشید! و یک نگاه شیطنت آمیز و پرمهری به من انداخت و از صندلی غذا بلند شد! و رفت سراغ ادامه بازیش

آندیا معنی نه!! رو خیلی خوب می فهمه ولی معمولا کاری را که خودش بخواهد انجام می ده
صبح موقع پوشک کردن روغنش را برداشت که طبق معمول ببره سمت دهنش که تا اومدم بگم نه ! خودش روغن داد بهم و گفت گیخخخخه! الهی فدات بشم که اینقدر فهمیده ای

پی نوشت 1 : هیچوقت نباید در مورد کسی زود قضاوت کرد!
پی نوشت 2 : بچه ها رو دست کم نگیرین!


+  نوشته شده توسط آنديادر  دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥    -  نظرات شما ()
DaisypathNext Anniversary Ticker