Lilypie - Personal pictureLilypie Fourth Birthday tickers

اولبن بهار زندگی آندیای من!

آندیای من هنوز هیچی نشده ددری شده! از قضا بهار امسال هم که پر رحمت و بارانی بود و عسلکم خیلی زود با این پدیده زیبا و شگفت انگیز طبیعت آشناشد. پریروز من و مامانی و بابایی آندیا رو بردیم پارک طفلک خیلی خوشش آمده بود! ولی باران دوباره شروع شد و ما رو خیلی زود راهی خونه کرد. عسل خانوم هم تا شب بهانه گیری کردن که چرا برگشتیم خانه.!

چندتا از عکسهای قبل از باران و "پس از باران"!شیطونک شیرین عسل مامان!


ناناز ماه پیشونی مامان


عسل و توپش!خیلی شیرین مامان!ملوسک طناز مامانخورشید خانوم خونهء ما
آندیا و لاکی مورد علاقه اش (ممنون خاله مرجان جیگری !)
عسل مشغول خرابکاری!

+  نوشته شده توسط آنديادر  سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦    -  نظرات شما ()
DaisypathNext Anniversary Ticker