Lilypie - Personal pictureLilypie Fourth Birthday tickers

تقلید از نوع ...

چند وقت پیش برای سر گرم کردن آندیا دنبال یک بازی جدید می گشتم که برایش تازگی داشته باشه ، گفتم قایم باشک واقعی رو بهش یاد بدم . اول روی سر آندیا یک پارچه انداختم و خودم پشت مبل قایم شدم ، و منتظر شدم تا منو پیدا کنه ، ولی روسری رو از روی چشمها یش بر می داشت و میرفت سراغ شیطنتهای خودش ، کم کم متوجه شد که باید دنبال من بگرده . بعد من چشمهام رو می بستم و اونهم حول می شد و فقط چهار دست و پا ازم دور می شد و می خندید ولی نمی تونست قایم بشه! حالا این رو داشته باشین..
.

دیروز صبح بابا فرشید داشت به آندیا موز می داد ، علاقه دختر جیگری به موز هم که دیگه گفتن نداره... بابا فرشید هم برای شوخی هر چند وقت قاشق موز له شده رو می برد سمت دهن آندیا و ودرست موقعی که آندیا دهنش رو باز می کرد قاشق رو بر می گردوند سمت دهن خودش و به آندیا نمی داد ، خلاصه این کار رو چند بار تکرار کرد و بچه ام رو حسابی حریص کرده بود که قاشق رو از دست بابا فرشیدش قاپ بزنه. حالا این یکی رو داشته باشین...

امروز صبح آندیا تو یک حرکت ماهرانه درست وسط صحبت من با موبایل ، تلفن رو از دستم گرفت و هر بار که می گفتم مامان بده من ، اول گوشی رو می گرفت سمت من و لی بعد درست وقتی می اومدم گوشی رو ازش بگیرم سریع دستش رو پس می زد (درست همون کاری که بابا فرشید با قاشق می کرد...) و گوشی رو پشت خودش قایم می کرد و خودش هم می رفت پشت همون مبل دیروزیه قایم میشد...
 
+  نوشته شده توسط آنديادر  شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦    -  نظرات شما ()
DaisypathNext Anniversary Ticker