Lilypie - Personal pictureLilypie Fourth Birthday tickers

آندیا در شرکت...

روز زن و مادر رو به همه مامانهای ماه و فداکار وبلاگ نویس و غیر وبلاگ نویس و ... تبریک میگم بخصوص مامان گل و از خود گذشته خودم که بقول خودشون یکبار باید ما رو بزرگ می کردن یکبار هم باید بچه هامون رو... میگم اونها چطوری هم سر کار می رفتن هم بچه هاشون بدون کمک بزرگ می کردن؟
*********************************************************************
از اونجائیکه دیروز به من و آندیا تو شرکت خیلی خوش گذشت؟ تصمیم گرفتیم امروز هم دو تایی بریم شرکت که مامانی بتونند بعضی ازکار هاشون رو انجام بدن. البته میزان خسارتهای وارده به شرکت هنوز در دست بررسی است.
- پی نوشت 1 : دیروز طلا خانوم ما با زنگ موبایل همه نانای می کرد ، بعد هم ناراحت می شد که چرا موبایلشون رو جواب می دن که آهنگ قطع بشه حالا منو داشته باشین وقتی رئیسمون اومد تو اتاق... همش نگران بودم یکوقت موبایلش زنگ نزنه...
- پی نوشت 2 : از مزایای سرکار آوردن بچه ها یکیش هم اینه که آندیای من دیگه گوشی تلفن رو نمی کوبه روی میز ، بلکه تا صدای زنگ تلفن در میاد گوشی رو برمی داره میگیره بالای سرش و میگه نه نه نه نه ... بعد هم گوشی رو میگذاره... بچه ام خسته شد از بس این تلفن زنگ زد...

Cool Slideshows!
+  نوشته شده توسط آنديادر  پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦    -  نظرات شما ()
DaisypathNext Anniversary Ticker