Lilypie - Personal pictureLilypie Fourth Birthday tickers

روند دلبری نازنین دلبرم!

وقتی آندیا هنوز بدنیا نیومده بود از خدا یک چیز می خواستم اینکه یک بچه سالم و قوی بهمون بده. وقتی آندیا بدنیا اومد ، گفتم خدا با دادن این گوهر ناب دیگه منت رو برما تمام کرده ، و حالا که آندیا ده ماهه شده فکر میکنم ، چه مسیر طولانی رو باید تا شکل گرفتن شخصیت و روح جسم این کوچولوی نازنینمون طی کنیم ، حالا دیگه اینقدر خواسته ها و آرزوهام برای این تازه وارد عزیز تر از جان زیاد شده که حتی برای مرور تک تکشون وقت کم میارم ... اصلاٌ انگار برای زندگی کردن هم وقت کم میارم.... این رنگ تازه زندگی اینقدر چشمگیره که دیگه هیچ رنگی در کنارش جلوه نداره

Cool Slideshows
+  نوشته شده توسط آنديادر  یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦    -  نظرات شما ()
DaisypathNext Anniversary Ticker