Lilypie - Personal pictureLilypie Fourth Birthday tickers

اولین قدمهای آندیا بسوی زندگی


کاش بودن را متوقف کنیم تازندگی کردن را شوع کنیم ، پرمشغله کردن زندگی موجب غنی تر شدنش نمی شود. کاش عادتهای کودکی از وجودمان زدوده نمیشد درست مثل این فرشته های کوچولوکه همیشه :
1- از ته دل می خندن
2- همیشه مشغول یک کاری هستند و هیچوقت بیکار نمی مونن !
3- برای رسیدن به اونچه که می خوان با تمام وجود تلاش می کنن و با جدیدت ... می خواهند ... بدون اینکه خسته بشن ...
. دلم می خواد بلند بلند بخندم ، نه نه ... می خواهم داد بزنم ، نه اصلاٌ نمی دونم چی می تونه راضیم کنه ، فقط می دونم که خییییییییییییییلی خوشحالم ، آندیا دیگه بدون کمک راه میره اونم چقدر قشنگ درست مثل یک پنگوئن کوچولو .... جالبه که درست هم زمان با تولد عمولی افشین و اومدن دایی جون ، آندیا رسماٌ راه رفتن رو شروع کرد. دلبر کوچولوی مامان ، جای قدمهای کوچولو و با اراده تو فقط روی چشمهای منه ... یک صفحه دیگه از دفتر زندگی به روی تو باز شد ، اولین قدمهات بسوی موفقیت  .... مبارک ، نازنینم.شما هم میاین بریم تنیس بازی کنیم.
+  نوشته شده توسط آنديادر  یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦    -  نظرات شما ()
DaisypathNext Anniversary Ticker