هنوز هم ...

  • هنوز وقتی یک صفحه سفید و یک پاستل رنگی بدی دستش دوست داره با شدت و قدرت تمام کل صفحه رو رنگی کنه  و پر از خطوط درهم و به هم پیچیده ،  با این تفاوت که گاهی یک طومار توجیه و تفسیر بدنبال هر خط میاد ...
  • هنوز وقتی خوابه تمام اتاقش پر میشه از عطر خاص نفسهای گرم و شیرینش و اگه نزدیکش بشی یک ملقمه گیج کننده و مست کننده هم بهش اضافه میشه که مال زیر گلویش و پشت گوشهای نرم و نازکشه ... (کاش می شد این تلفیق رو تو یک شیشه حبس کرد!)
  • هنوز وقتی اسم حمام و دوش گرفتن میاد ... برق از چشمهایش می پره و پا می گذاره به فرار که " نه نمی خوام تمیزم!"
  • هنوز وقتی با تلفن صحبت می کنی ، کلافه میشه ، خسته میشه ، پر صر و صدا میشه ، از کنترل خارج میشه ، از حالت تعادل خارج میشه ... نهایتا هم مخاطب اصلی ، خودش میشه!
  • هنوز هم عاشق جنب و جوش و تحرکه ... بین نشستن و دویدن ... ماندن و رفتن  ، ایستادن و پریدن ، دیدن و دیده شدن ...  گزینهء دوم رو انتخاب می کنه !
  • هنوز هم اوج احساساتش رو از سه طریق نشون میده ... خنده ، گریه ، جیغهای بنفش!
  • هنوز هم پر استفاده ترین واژه ، تو دامنهء لغاتش یک  کلمهء دوحرفیه : نع!
  • هنوز هم دوست داشته شدن برایش مهمتر از دوست داشتنه ! ... هنوز هم کانون توجه بودن برایش در  الویت اوله ! 
  • هنوز هم هیچی به اندازه با هم بودن من و اون رو خوشحالتر نمیکنه .../ 5 نظر / 17 بازدید
سپیده عمه آریانا

قربون عطر نفسهای این دخملی عسل و دوست داشتنی . امیدوارم همیشه مثل سرزنده و شاد و خندون و سلامت زیر سایه مامان و بابا باشه. و همیشه در پناه خداوند. صورت ماهش رو بوسه باران کنید.[ماچ][بغل][قلب] شاد و خرم باشید.[گل][گل][گل]

هادی

وای که چه ناز شده هزار ماشالله [گل]