اختتامیه

روزهای آخر سال که میشه انگار شمارش معکوس شروع میشه ، انگار هیچ کاری نباید بمونه برای بعد ، انگار همین چند روز و چند ساعت رو داریم برای کارهای باقیمونده ! ... انگار سوت پایان مسابقه رو می زنن و بعدش دیگه هر چی بدوی بی نتیجه است ... انگار زمستان قهرش می گیره از این استقبال زودرس!  انگار تو گلویش گیر کرده که با پوزخند بگه بجنب که تو این فرصت طلایی هر گلی زدی به سر خودت زدی! انگار بعدش دیگه هیچ خبری نیست ! انگار که فصل جدید فصل رخوت و تمایزه! فصل بی خبری و خوش خبری! 

 


/ 1 نظر / 30 بازدید