در آستانه چهار سالگی

معمولا از سه سالگی به بعد شاید رفتارهای دختر بچه ها و پسر بچه ها یک جورایی متمایز میشه ... عادتهای رفتاری و واکنشهاشون نسبت به جنس مخالف تغییر می کنه ... و شاید یک وقتهایی ترجیح میدن بیشتر با همجنسهای خودشون هم بازی بشن ... اگه یک دختر بچه در آستانه ۴ سالگی دارین ...

  1. سخت نگیرین اگه یک وقتهایی از سوراخ سوزن رد میشن یک وقتهایی از دروازه تو نمیان ... اینها نشانه های کامل شدنه! ...
  2. تعجب نکنین اگه هنوز یک وقتهایی دوست دارن تو بغل باشن یا اینقدر جلوی در منتظر بمونن تا یکی بیاد کفشهاشون رو دربیاره !
  3. نا امید نشین اگه گاه و بی گاه ظرف غذا رو دست نخورده بر می گردونن رو میز و قبل از اینکه سرزنش بشن ، می زنن زیر گریه!
  4. دست پاچه نشین اگه با دیدن یک بچه کوچولو یک دفعه چند سال بر می گردن به عقب و یاد دوران نوزادیشون می افتن!
  5. دلگیر نشین اگه نقش پدر رو پررنگتر و عمیقتر از مادر می بینن اما وقتی پای توقع و انتظار در میون باشه ،‌ حضور مادر الزامی میشه! 
  6. خیلی خوش بین نباشین که به همین زودیها بشن عصای دست و مسئولت پذیر ... هنوز بهم ریختگی و شلوغی براشون جذابتر از نظم و قانون پذیریه!
  7. مهم نیست لوازم آرایش چقدر براشون جذابیت داره ... یا مشاجرات بر سر چی تنم کنم و چه به موهایم بزنم تا کی ادامه خواهد داشت ... کم کم می بینی دخترکی که ۴ سالگی رو هنوز کامل نکرده ، خوب بلده یادت بده چطور میشه با سیاست و چرب زبانی از یک طرف همه رو راضی نگه داشت و از طرف دیگه حرف خود رو به کرسی نشوند ... بهتر از تو میدونه چطور باید از کمترین امکانات برای شاد بودن بهره گرفت ... بر خلاف تو خوب می دونه چه تو خاطرش بمونه و چی باید از یادش بره! ... و  تو می تونی در کمال آرامش دلخوش داری که این مصاحب همجنس و همراز ، دیر یا زود به همون اندازه که تو به مادرت عشق می ورزی ، دوستت خوهد داشت ... صبر کن خودت می بینی!

 


/ 1 نظر / 13 بازدید
مهتاب

[هورا]